.

Zonder extra geld investeren in sociaal duurzame verlichting

21 mei 2014

Op een sociaal verantwoorde manier investeren in duurzame verlichting én tegelijkertijd bezuinigen. Het lijkt te mooi om waar te zijn, eigenlijk een contradictie. alles wat met duurzaamheid te maken kost geld, toch? nee dus, het kan zelfs een aardige ‘quick win’ opleveren. koni, wereldleider in het maken van schokdempers, deed het met de inzet van GreenFox. Ministeries en gemeenten deden het, evenals tno, iBM, ABN Amro, winkelketens, scholen en anderen. ‘en nog belangrijker vind ik dat er personeel bij betrokken is met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt’, zegt at Zweers, environment safety Health & security Coördinator bij koni. ‘Zo creëer je als bedrijf meteen een ‘social return on investment’.’

Door Heleen Hupkens, journalist

‘Wij kregen van ons moederbedrijf ITT de opdracht om zichtbaar iets te doen aan energiebesparing’, vertelt At Zweers. ‘En dat op een terrein met behoorlijk gedateerde gebouwen. Eén van de gebouwen stamt nog uit de jaren vijftig, anderen uit de jaren zestig en zeventig.’ Vanuit zijn tijd bij gemeente Rotterdam was hij bekend met het bedrijf GreenFox dat bestaande TL-armaturen renoveert en klaarmaakt voor ge- bruik van energiezuinige lampen. ‘Wij kunnen op een sociaal verantwoorde manier snel energie besparen en er ook nog een bezuiniging uithalen’, heb ik toen mijn collega’s gezegd. Want ja, de autobranche staat helaas onder druk, dus ook de verkoop van schokdempers.’ De reactie was ‘eerst zien, dan geloven’, vertelt hij, dus bracht Zweers alle verlichting in kaart. GreenFox maakte vervolgens op basis van het aantal TL-armaturen en het aantal branduren een berekening van het huidige verbruik en zette daar tegen- over het verbruik als gebruik gemaakt werd van hun techniek en energiezuinige lampen. ‘In de offerte garandeerden ze ons een besparing van 42 tot 48 procent. Voor ons bedrijf bete- kende dat een kostenverlaging op verlichting van ongeveer 2.100 euro per maand!’ Uiteraard moeten er wel kosten gemaakt worden om de armaturen te renoveren. Voor Koni bedroegen deze een dikke veertigduizend euro. ‘Maar het mooie is dat je deze kosten maandelijks betaalt uit de al gerealiseerde besparingen. Het kost dus in feite geen extra geld’, zegt Zweers. ‘GreenFox heeft een betalingsconstructie met ABN AMRO, die regelen de voorfinanciering. Het totale bedrag betalen we in een periode van dertig maanden af. Tweederde van het bespaarde bedrag inzetten voor de aflossing en eenderde zelf houden om binnen ons bedrijf zichtbaar te maken dat we meteen een bezuiniging realiseren. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’ Wordt de besparing ook daadwerkelijk gerealiseerd? ‘Jazeker’, antwoordt de ESH-coördinator. Het exacte percentage kan hij niet geven. ‘We besparen op dit moment zelfs meer omdat we ook een en ander gewijzigd hebben in ons machinepark.’

gebouw

social return on investment
Misschien nog wel belangrijker voor At Zweers is dat er bij de renovatie en installatie van de armaturen personeel ingezet wordt dat doorgaans bij een sociale werkvoorziening werkt. Of zoals hij ze keurig noemt: ‘personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Naast energiebesparing was deze ‘social return on investment’ een belangrijke wegingsfactor voor Koni. ‘Wil je als bedrijf serieus genomen worden moet je in toenemende mate op een maatschappelijk verantwoorde manier werken; duurzaam en in verbinding met de maatschappij.’

Zweers: ‘Bij de start van het project hebben we eerst met een installatietechnicus en iemand van GreenFox een rondje door de gebouwen gemaakt. We hebben besproken wat het beste moment was om de armaturen te renoveren en de lampen te vervangen. Het bedrijf moet door, dus moet je elkaar zo min mogelijk in de weg zitten. Dat is in de praktijk ook goed gelukt. Natuurlijk kwamen we de nodige problemen tegen. Op bepaalde plekken bleek de bedrading versleten. Dan moest eerst de bedrading aangepast worden voor ze verder konden. Hij heeft nog een paar tips: ‘Je kunt snel schakelen als je een bedrijf bent met een eigen pand. Het wordt lastiger om een verhuurder te stimuleren te investeren als de huurder er alleen de vruchten van plukt. Toch zijn er goed afspraken te maken in een Service Level Agreement, denk ik. Onderzoek ook of je armaturen nog een tijdje meekunnen. Waarom investeren in nieuwe als er een relatief eenvoudige oplossing voorhanden is.’ En tenslotte: ‘Beschouw het als een totaalpakket in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen; doe het niet alleen om de energiebesparing.’

Renzo Deurloo

opnieuw gecertificeerd
‘Wij renoveren bestaande verlichting in plaats van deze te vervangen. Dat kan zowel LED als energiezuinige TL zijn’, licht Renzo Deurloo, één van de oprichters van GreenFox, toe. ‘En we zorgen dat de bestaande armaturen opnieuw worden gecertificeerd. We geven vijf jaar garantie op de gerenoveerde armaturen.’ Hij somt een hele lijst van credits op die aan zijn product zijn toegekend. ‘Volgens McKinsey is het de goedkoopste manier om CO2 te reduceren. En snel, we werken met een terugverdientijd van twee à drie jaar. Volgens Dekra/KEMA is het vergelijkbaar met een nieuw armatuur. En uit onderzoek van lampenproducent Osram en Laborelec, hèt technisch competentiecentrum in elektrische energie en energietechnologie, blijkt dat een bedrijf met de technologie van GreenFox een besparing op het energieverbruik van 45 procent realiseert.’

Toch stuit hij regelmatig op enig ongeloof bij bedrijven en organisatie. ‘Het lijkt soms een beetje te mooi om waar te zijn, geloof ik. Mensen zien duurzaamheid nog vaak als iets dat duur is.’ Hij zou graag het tegendeel bewijzen en liefst ieder bedrijf of beetje organisatie (minimaal 50 stuks lampen) uitdagen om het met GreenFox te proberen: ‘No cure, no pay! Wanneer wij niets kunnen besparen, kunnen we ook niets verdienen. Wist je dat een TL-bak met twee buizen in een parkeergarage die 24 uur per dag brandt, 200 euro per jaar kost aan energie? Wij kunnen dat met een investering van 50 euro terugbrengen tot 110 euro. En wist je dat er in Neder- land zo’n 100 miljoen TL-buizen in gebouwen en bedrijven hangen? Er is nog zoveel energie te besparen’, droomt hij voor zich uit. ‘En er is dus ook nog heel veel werkervaring op te doen voor onze mensen. Ons doel is hen terug te leiden naar de arbeidsmarkt, ze zijn het absoluut waard!’

Benieuwd wat u kunt besparen?
Nu verlichtingsscan aanvragen

GreenFox stond met een artikel op energiegids.nl over onze samenwerking met KONI.
Download dit artikel als PDF bestand