.

Voorlichtingsbijeenkomsten Impulsregeling energiezuinigheid & binnenmilieu

5 oktober 2009
Het kabinet heeft middelen ter beschikking gesteld ter bevordering van duurzaamheid, energiezuinigheid en een beter binnenmilieu van oudere, bestaande scholen. De subsidieregeling voor het onderdeel Voortgezet Onderwijs is inmiddels gepubliceerd. Naar verwachting zal ook de regeling voor het basisonderwijs binnenkort bekend worden gemaakt. CFI, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW voert de regelingen uit. Lees het artikel