.

Subsidieregeling voor energiezuinige kantoren en schoolgebouwen

25 juni 2009

Per 1 juli 2009 geldt er een nieuwe subsidieregeling voor investeerders in energiezuinige kantoorgebouwen en schoolgebouwen in het basis- en het voortgezet onderwijs. Er is in totaal 5.450.000 euro subsidie voor haalbaarheidsstudies en voor praktijkprojecten (nieuwbouw of renovatie). Minister Van der Laan van Wonen Wijken en Integratie stelt beide subsidies beschikbaar en draagt daarmee bij aan de kabinetsdoelen voor energiebesparing uit het werkprogramma Schoon en Zuinig. SenterNovem handelt de subsidieaanvragen af, zij doet dat onder de noemer Unieke Kansen Programma Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren (UKP NESK). Overigens kunnen aanvragen voor haalbaarheidsstudies al vanaf 25 juni ingediend worden. Lees het artikel