.

Slagvaardige besparingen door Ministerie van Buitenlandse Zaken

2 juni 2010

Interview met de heer Jan Staallekker, directeur Centrale Facitilaire Diensten van het ministerie van Buitenlandse Zaken – voorjaar 2010.

De overheid en duurzaamheid

Voor de overheid is duurzaamheid een belangrijk thema. Een aantal kabinetsdoelen is van belang voor de rijkshuisvesting, zoals CO2-reductie, energiebesparing en een efficiëntere huisvesting. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is al jaren concreet bezig met de uitvoering van verschillende duurzame projecten. Als voorbeelden van de afgelopen 10 jaar kunnen onder andere worden genoemd: de warmte- en koude-opslag, de ISO certificering en het aanpassen van de ‘ oude’ TL- verlichting naar energiezuinig T5 TL-verlichting. Het vervangen van bestaande verlichting is één van de meest effectieve manieren om energie te besparen en daar uit voortvloeiende CO² reductie.

Sinds 2004 is het gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geheel voorzien van de energiezuinige T5 TL-verlichting met bewegingsdetectie. “Als ik weer zou moeten kiezen dan is wederom T5 TL-verlichting mijn eerste keuze”, aldus Jan Staallekker, directeur Centrale Facilitaire Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na 5 jaar is Buitenlandse Zaken nog steeds zeer tevreden over de keuze voor de energiezuinige T5 TL-verlichting. Een energiebesparing van ruim 70% is een significante besparing! Ook wordt bespaard op de remplace/vervangings-kosten: een T5 TL- lamp gaat namelijke ongeveer drie keer langer mee dan een conventionele TL. Zo zorgt de energiezuinige en hoogfrequente T5 TL-verlichting zorgt voor een fikse en slagvaardige besparing binnen het ministerie.

Zowel Philips, Osram, Agentschap NL, Rijksgebouwendienst en vele lichtexperts beamen de keuze van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. T5 TL-verlichting geeft, van alle TL varianten, de meeste lumens per watt en is de meest energiezuinige oplossing voor huidige TL verlichting.

Energie-ambitie 2020

Nederland moet een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa worden. Deze ambitie van het kabinet is voor wat betreft de rijkshuisvesting door de Rijksgebouwendienst vertaald in het programma Energieambitie 2020. Doel daarvan is dat rijksgebouwen per jaar ten minste twee procent energie besparen (opgeteld 25 procent in 2020) en het verbruik CO2-neutraal te maken.

Buitenlandse Zaken is steeds op zoek naar meer mogelijkheden om energie te besparen en zo hun voorbeeldfunctie te behouden. “Voor verlichting is het maximale op dit moment bereikt, maar wij zijn een organisatie die altijd kijkt naar alle mogelijkheden om energie te besparen. Niet alleen voor ons eigen departement maar ook voor leveranciers en andere relaties waar wij zaken mee doen. Wij hebben tenslotte een voorbeeldfunctie.”, aldus Jan Staallekker van Buitenlandse Zaken.