.

Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009

31 augustus 2009
Het kabinet heeft in het kader van het aanvullend coalitieakkoord impulsmiddelen voor de scholenbouw opgenomen. Uit dit coalitieakkoord heeft OCW € 165 miljoen gekregen om te investeren in schoolgebouwen. Lees het artikel