.

GreenFox in het Amsterdam RAI duurzaamheidsverslag

4 mei 2012

‘Amsterdam RAI heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke lessen geleerd over energiebesparing. Bijvoorbeeld dat goed meten essentieel is om resultaten te kunnen beoordelen. Of om tijdig te kunnen bijsturen als dat nodig is. Slimme technische oplossingen alleen blijken onvoldoende om hoge ambities waar te maken. Menselijk gedrag is een belangrijke factor in het geheel. Energiebewuster gedrag kan een besparing opleveren van vijf procent. Helaas blijkt de praktijk weerbarstig. Menselijk gedrag en gewoontes verander je niet zomaar.’

Economie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat een organisatie bij haar beslissingen altijd mens, milieu en de financiële haalbaarheid meeweegt. Zo ook Amsterdam RAI. Grote investeringen in energiebesparende technieken kunnen bijdragen aan een flinke energiereductie. Echter, de economische realiteit laat zulke investeringen niet altijd toe.

Zuinige TL verlichting

Één van de belangrijkste resultaten die Amsterdam RAI heeft bereikt is het vervangen van alle TL verlichting. Leverancier Green Fox heeft de bestaande armaturen aangepast zodat ze geschikt zijn voor T5 verlichting. Deze T5 variant verbruikt veel minder energie dan de reguliere TL verlichting die Amsterdam RAI gebruikte. De wethouders van Amsterdam, Andree van Es en Maarten van Poelgeest, zijn een kijkje komen nemen naar deze wijze van energie besparen. Een bijkomend voordeel van de samenwerking met Green Fox is dat zij werkzaamheden uitbesteden aan een sociale werkplaats. Op deze manier levert Amsterdam RAI samen met Green Fox een bijdrage aan de arbeidsparticipatie van deze groep. Milieu en sociale winst dus.

Vervanging TL armaturen in cijfers
7.593 Armaturen
10.9935 Aantal TL lampen
2.531 Manuur werk voor sociale werkplaats
719 Ton CO2 reductie per jaar

 

Dit is een exctract van het duurzaamheidsverslag van Amsterdam RAI. Op bladzijde 14 en 15 wordt de vervanging van de TL verlichting genoemd door GreenFox.

amsterdam_rai_hal
Vlnr: Arno Tromp, Katelijn Wilhelmy, Wilco van den Born, Rene Lensing, Jan van den Bosch, Harry van Fruchten van de Energiebesparingsgroep