.

Loyale en open medewerkers

18 juli 2014

Geef arbeidsgehandicapten een kans

Werk is belangrijk voor mensen en dus is het goed dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan het arbeidsproces. Dat is het doel van de Participatiewet, waarin drie wetten worden samengevoegd: Bijstandswet (Wwb), Wsw en (een deel van) de Wajong. In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken dat er 125.000 extra banen moeten komen voor mensen met een arbeidsbeperking; 100.000 bij bedrijven, 25.000 bij de overheid. De eerste jaren, tot 2018, zijn die banen vooral bedoeld voor Wajongers en mensen die op de wachtlijst voor een sociale werkvoorziening staan. Daarom heeft deze brochure met name op hen betrekking.

Een arbeidsbeperking hebben betekent dat je bepaalde dingen niet kunt. Op zich niets bijzonders, want niemand kan alles. Wajongers en andere arbeidsgehandicapten zijn ook net zo verschillend als iedereen; laagof hoogopgeleid, eenzelvig of sociaal, slordig of nauwgezet. Ze hebben wel vaak een paar eigenschappen gemeen die hen tot aantrekkelijke werknemers maken. Juist omdat het voor Wajongers lastiger is om aan de slag te komen, zijn velen bijvoorbeeld erg loyaal en hebben ze veelal een relatief laag ziekteverzuim. Als ze op hun kwaliteiten worden aangesproken, zijn Wajongers tot veel in staat. Eigenlijk vormt de groep arbeidsgehandicapten een vijver boordevol talenten en kwaliteiten, waaruit nog veel te weinig wordt geput. UWV, gemeenten en sociale werkvoorziening kunnen werkgevers helpen om daar verandering in te brengen. Met een jobcoach of proefplaatsing bijvoorbeeld, maar ook met financiële regelingen om mogelijke risico’s of extra kosten te dekken, en een eventueel lagere arbeidsproductiviteit te compenseren.

wajong-artikel-2“Greenfox is gespecialiseerd in het duurzaam maken van bestaande tl-verlichting. We werken met zo’n honderd medewerkers, allemaal afkomstig van diverse Sociale Werkvoorzieningen. De keuze hiervoor was puur gevoelsmatig. Het zijn allemaal bijzondere mensen, met één gemeenschappelijke eigenschap: iedereen is heel loyaal, open en direct. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? In onze optiek heeft iedereen een vóórsprong op de arbeidsmarkt. De kunstenaar is creatief, de boekhouder goed met cijfers. De werkzaamheden in ons bedrijf zijn repetitief en eenvoudig. Daar zijn onze mensen de ideale werknemers voor. We sturen mensen naar diverse bedrijven, brengen hen bewust bij klanten onder de aandacht. Zodat zij de méns zien. Doen ze dat, dan vragen ze hen vaak terug voor een klus of nemen hen in dienst. Zo zijn onze lampen soms het begin van een nieuwe carrière voor hen.”, aldus Renzo Deurloo van GreenFox.

Ook op een sociale manier besparen op energiekosten?
Gratis verlichtingsscan aanvragen bij GreenFox »

Download hier het hele artikel als PDF bestand.