.

Kansen creëren op de arbeidsmarkt

2 februari 2012

Sinds de oprichting van GreenFox zijn wij lid van MVO Nederland. Voor GreenFox betekent dit actief deelnemen als partner. Een logische stap als People, Planet en Profit de pijlers van de organisatie zijn.

Voor GreenFox betekent dit, het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door het renoveren van bestaande armaturen krijgen onze klanten nieuw, energiezuinig licht, hetgeen beter is voor het millieu. Tevens wordt de afvalberg gereduceerd doordat wij gebruik maken van de reeds aanwezige materialen. Restafval wordt gerecycled. Dit alles levert de klant een financieel voordeel op doordat hij minder energie gaat gebruiken.

Een perfect voorbeeld van hoe een organisatie 100% MVO is. In de nieuwe partnerbrochure van MVO Nederland zijn wij dan ook prominent aanwezig.