.

Handreiking Effectieve en efficiënte sw-sector

14 januari 2013
renzo-divosa

Renzo Deurloo van GreenFox

Gemeenten en sw-bedrijven staan de komende jaren voor de gezamenlijke opgave om met minder middelen zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers.

Wat is er nodig om hen die opgave zo effectief en efficiënt te laten vervullen?

Bladzijde 11 van de “Handreiking Effectieve en efficiënte sw-sector” laat de rol van GreenFox zien.

‘We hebben enthousiaste wethouders nodig die deuren openen voor onze werkwijze’

 

Gemeenten zijn belangrijke ambassadeurs voor bedrijven die doelbewust kiezen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. “We hebben enthousiaste wethouders nodig, want die openen graag deuren voor onze werkwijze”, zegt directeur Renzo Deurloo van GreenFox. Deze Haagse onderneming zocht een grote groep werknemers die elke dag exact hetzelfde wilden doen: tl-armaturen ombouwen om ze zuiniger in gebruik te maken. Dat levert een energiebesparing van gemiddeld veertig procent op. Door hun persoonlijke betrokkenheid kwamen de oprichters van Greenfox uit bij sw-medewerkers. Nu renoveren honderd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – gedetacheerden en eigen werknemers – onder begeleiding lichtbakken in kantoren. Ongeveer twintig minuten werk per lichtbak, helemaal foutloos. “Als de monteur het goed heeft gedaan, gaan de lampen branden”, zegt Deurloo. “Dat verveelt nooit. Na een paar weken zijn ze bij onze klanten ‘de jongens van het licht’. Dat levert hen veel eigenwaarde op.”

GreenFox werkt zonder subsidies of gemeentelijke investeringen. Het bedrijf heeft wel opschaling en continuïteit nodig om alle medewerkers voor een langere periode hetzelfde werk te laten doen. Deurloo wil het bedrijf binnen een paar jaar laten uitgroeien naar duizend medewerkers; “een mooie voetbalvereniging”. Om dat te bereiken heeft GreenFox gemeenten hard nodig als opdrachtgever. Het bedrijf gebruikt de werkzaamheden in gemeentelijk vastgoed graag als buffer, zodat de medewerkers doorlopend aan het werk blijven. Daarnaast profiteert het bedrijf van aanbevelingen van enthousiaste wethouders om andere gemeenten te interesseren.
GreenFox beproefde een nieuw financieringsmodel: de investering voor de ombouwwerkzaamheden wordt voorgeschoten door ABN AMRO. De bank krijgt betaald uit de energiebesparing van de nieuwe lampen. Precies waar de gemeente ook hard naar op zoek is, is de ervaring van Deurloo. “Ambtenaren staan enorm onder druk vanwege alle bezuinigingen. Er is weinig tijd voor weer een pilot; het moeten bewezen concepten zijn en dat zijn wij inmiddels met ruim 15 grote gemeenten door heel Nederland.” Het was in het begin moeilijk om vertrouwen te krijgen omdat dat binnen een gemeente veel partijen hun zegje moeten doen: de afdelingen vastgoed en financiën, maar ook de afdeling milieu voor het bereiken van klimaatdoelstellingen. De bekroning tot meest succesvolle werkgelegenheidstraject van de regio Utrecht bracht het bedrijf vorig jaar echter in een stroomversnelling. “We hebben inmiddels bewezen dat we veel werkgelegenheid creëren uit energiebesparing. Nu bellen de gemeenten ons.”
Het orginele document is ook te downloaden van de divosa site.