.

GreenFox krijgt aanmoedigingsprijs Pantar Award

7 oktober 2010

Op 7 oktober is de Pantar Award 2010 uitgereikt. Deze Award geeft Pantar Amsterdam aan twee werkgevers die op de meest succesvolle manier bijdragen aan de ontwikkeling van Amsterdammers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen de profit sector kreeg brouwerij De Prael de Award. De Badcuyp, centrum voor muziek, heeft de Award gewonnen binnen de categorie non-profit.

Petra Kroon, creatief directeur van QPQ en voorzitter van de jury: “Iedereen die bezig is met sociaal ondernemen en werkt met mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, verdient een prijs. Alle bedrijven die met Pantar Amsterdam werken verwelkomen deze mensen en het is belangrijk dat deze prijs ook anderen inspireert om sociaal te gaan ondernemen. Het was dan ook moeilijk om een winnaar te kiezen.” De Prael heeft gewonnen omdat het bedrijf heel sterk de sociale en commerciële doelstellingen van een bedrijf combineert. De jury koos voor de Badcuyp omdat het en een rol vervult voor mensen die weer aan het werk willen en zorgt voor een cultuuraanbod in de stad.

De jury, bestaande uit Glenn van der Burg van MVO Nederland, Mark van der Horst van MKB Amsterdam en Petra Kroon, hoofdredacteur QPQ en sociaal ondernemer:

“De jury heeft gemeend een aanmoedigingsprijs uit te reiken aan een jong bedrijf dat in onze optiek het best beantwoord aan slim en sociaal ondernemen. In de tijd dat bedrijven zich konden nomineren, had dit bedrijf nog geen contract met Pantar maar waren ze in gesprek over samenwerking. Het contract was op een haar na gevild maar het was er nog niet. Nu had/heeft dit bedrijf al ervaring in onder meer Dordrecht, dus dat scheelde. Maar het geloof in eigen kunne, in je produkt komt wel heel erg naar voren als je jezelf toch nomineert. Voor ons toont dat aan dat je trots bent op wat je doet en dat je erin gelooft.

Maar niet alleen dat heeft gemaakt dat wij de aanmoedigingsprijs 2010 aan deze organisatie toekennen. Het hele concept beantwoordt wat ons betreft aan slim en sociaal ondernemen. Aan het nieuwe ondernemen, aan het ondernemen waarbij verder gekeken wordt dan rekening houden met de 3 P’s, people, planet, profit. Voor deze organisatie zijn het voorwaarden voor het ondernemen, zonder daarmee rekening te houden, onderneem je niet. Het zit in hun haarvaten. Echt iets willen toevoegen, daar gaat het om. Dat blijkt alleen al uit de CV van de oprichter, die jaren op Beursplein 5 als zelfstandig Market Maker gewerkt heeft en daarna het vastgoed in is gegaan. Hoe commercieel kun je zijn? En toch, of juist, tot de ontdekking komen dat dat het niet is, dat je echt iets wil toevoegen. En dan met zo’n bedrijf beginnen. Dat is dus slim en sociaal ondernemen. Het nieuwe ondernemen dus. De winnaar van de aanmoedigingsprijs is: GreenFox.”

Uitreiking Award