.

GreenFox koploper van Economische Zaken

16 november 2009
GreenFox wordt ondersteund door het koplopersloket van Economische zaken. Een koploper is een innovatieve ondernemer die een product of dienst op de markt brengt waarmee duurzaamheid op het gebied van milieu of energie wordt bevorderd. Van hen moeten we het hebben als de Nederlandse overheid haar beleidsdoelen wil realiseren, aldus Economische Zaken. Koplopers kunnen de overheid helpen om beleidsdoelen sneller te realiseren, het beleid voor milieu en energie toekomstgerichter te maken en de uitvoerbaarheid ervan te waarborgen. GreenFox ziet het buiten een hele eer ook een uitdaging om deze voorkeurspositie te hebben op het gebied van duurzame verlichting. Lees het artikel