.

Gemeentemuseum Den Haag “Klimaatvriendelijke organisatie”

18 november 2011

Den Haag, 18 november 2011 – Het Gemeentemuseum Den Haag reduceert aantoonbaar 1.232 ton CO2 door de renovatie van de huidige armaturen (lichtbakken) en het plaatsen van energiezuinige verlichting. Het project is in 2011 uitgevoerd en ondersteund door het Klimaatfonds Haaglanden. Om dit feit te markeren, is op vrijdag 18 november 2011 door de adjunct directeur van het Gemeentemuseum Den Haag Hans Buurman en de directeur van het Klimaatfonds Haaglanden Robert van Lente een bord onthuld waarmee het Klimaatfonds Haaglanden aan het Gemeentemuseum Den Haag het predicaat klimaatvriendelijk geeft.

Energiezuinige verlichting

Het Gemeentemuseum heeft de TL verlichting in haar pand omgebouwd naar de nieuwste energiezuinige variant. Medewerkers van de sociale werkplaats Haeghe Groep hebben, middels een door GreenFox ontwikkelde methode, de bestaande armaturen omgebouwd, waardoor deze geschikt zijn voor de nieuwe energiezuinige T5 lampen. Deze energiezuinige lampen leveren een energiebesparing op van circa 50%. Het Klimaatfonds Haaglanden heeft naast de begeleiding ook een financiële bijdrage geleverd om het project mogelijk te maken.

De oude armaturen zijn gerenoveerd waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de bestaande materialen om de hoeveelheid afval te minimaliseren. GreenFox maakt uitsluitend gebruik van elektronica en lampen van A merk leverancier en gaat standaard uit van het gebruik van componenten van Osram. De oude lampen en materialen zijn milieuvriendelijke afgevoerd. De oude verlichting is op “cradle to cradle” basis gerenoveerd door hiervoor opgeleide medewerkers van de Haeghe Groep. De totale kosten hiervan vallen fors lager uit dan de vervanging van de bestaande verlichting, waardoor een zeer korte terugverdientijd wordt bereikt.

Over Klimaatfonds Haaglanden

Klimaatfonds Haaglanden (www.klimaatfondshaaglanden.nl) is het eerste lokale klimaatfonds in Nederland en is uniek door de lokale werkwijze en de aantoonbare CO2 -reductie die het fonds realiseert. Het fonds zet zich in voor een klimaatneutrale regio in 2040 en vraagt organisaties, overheden en huishoudens om klimaatneutraal te worden door voor elke ton CO2 -uitstoot € 20,- in het fonds te storten. Met dit geld ondersteunt het Klimaatfonds vervolgens klimaatvriendelijke projecten die aantoonbaar leiden tot CO2 -reductie. Het fonds richt zich in eerste instantie op instellingen met een maatschappelijke functie, zoals sportverenigingen, culturele instellingen, welzijnsinstellingen en onderwijsinstellingen. Sinds de oprichting in 2009 heeft het Klimaatfonds Haaglanden mede dankzij haar partners uit het bedrijfsleven en de overheid diverse projecten mogelijk gemaakt die aantoonbaar meer dan 13.500 ton CO2 hebben gereduceerd.

gem_museum_klimaatfonds