.

Energiezuinige verlichting voor asielzoekerscentrum in Den Helder

2 december 2009

Het COA in Den Helder heeft gekozen voor de energiezuinige verlichting van GreenFox. Het bedrijf GreenFox is gespecialiseerd in het energiezuinig maken van bestaande verlichting. Alle TL-verlichting is in november aangepast naar energiezuinige zogenaamde hoogfrequent T5 TL verlichting. GreenFox heeft hier gebruik gemaakt van de bestaande armaturen. Zo waren de kosten laag, is er een besparing gerealiseerd van ruim 40% ten opzichte van de oude situatie en is de lichtopbrengst sterk verbeterd. De investering zal bij het huidige gebruik binnen twee jaar zijn terugverdiend.

TL-verlichting wordt in Nederland bij veel instellingen en bedrijven gebruikt als hoofdverlichting. GreenFox kan de bestaande verlichting aanpassen naar energiezuinige hoogfrequent T5 TL verlichting. Hiermee zijn besparingen tot wel 60% te realiseren en is de investering veelal binnen 2 jaar terugverdiend. Daarnaast gaat de T5 lamp 3 keer langer mee dan de oude en is de kwaliteit vele malen beter.

Bij het COA op het asielzoekerscentrum (AZC) in Den Helder is eerst een inventarisatie gemaakt van de huidige verlichting. Op basis daarvan is een verlichtingsrapport opgesteld. Het rapport bevatte een aanbeveling hoe de bestaande verlichting het meest efficiënt vervangen kon worden door T5 verlichting. Naar aanleiding van het rapport is er overgegaan tot de implementatie van alle haalbare aanbevelingen.

De meest eenvoudige manier van energiebesparing is te behalen via verlichting. GreenFox kijkt naar de meest effectieve manier om energie te besparen. Rendementen van meer dan 50% per jaar zijn eerder regel dan uitzondering. Daarnaast werken wij in de uitvoering zoveel als mogelijk samen met sociale werkplaatsen. Maarschappelijk verantwoord ondernemen is een essentieel onderdeel van de werkwijze van GreenFox.