.

Ambassadeur GreenFox neemt afscheid

5 december 2012

Pastoor zwaait af met pijn in het hart

Als een favoriete televisieserie die abrupt stopt, terwijl de ontknoping nog ongewis is. Als wethouder zat Elly Pastoor midden in talloze ontwikkelingen, de afloop kent ze niet.

Er is bijvoorbeeld het Haagse bedrijf GreenFox. Dat bedrijf vervangt in gebouwen in Groningen de energieslurpende tlbakken door energiezuinige lampen. Veel mensen uit de sociale werkplaats hebben er werk door. “Het idee bij ons ontstond of we dat samen met GreenFox konden uitbreiden naar zonnepanelen. Het leek mij een geweldig plan. Maar hoe het afloopt? Tja…”

Drie jaar geleden was Pastoor regiomanager volwasseneneducatie bij het Alfa-college, toen ze werd gescout door de PvdA. Pastoor werd gezien als iemand die de zo gewenste bestuurlijke vernieuwing binnen de partij handen en voeten kon geven. Zelf heeft ze niet gehuiverd voor een politieke loopbaan. “Ik ben wel iemand die af en toe in het diepe wil springen. Je moet niet altijd nadenken wat er allemaal mis kan gaan.” Met de portefeuilles onderwijs, jeugd, sociale werkvoorziening en sociale zaken kreeg ze als wethouder een baan die bijna naadloos aansloot op haar vorige. Vanwege rijksbezuinigingen op bijvoorbeeld gesubsidieerde arbeid en de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen kreeg ze ook een baan met enorme valkuilen. “Bij de start van ons college was afgesproken dat iedereen een politiek gevoelig dossier zou krijgen. Ik heb wel eens gedacht dat ik alleen maar gevoelige dossiers had. Maar ik heb dit werk met ongelooflijk veel plezier gedaan. Wethouder zijn van Groningen is een hondenbaan die je 70 uur per week kost, maar het is wel een fantastische hondenbaan.” Indachtig haar opdracht van de PvdA pakte wethouder Pastoor de zaken energiek aan. Ze deed dat niet voor de mensen of over de mensen, maar met de mensen. Er kwam een visie Armoedebeleid. “Die hebben we opgesteld samen met de doelgroep. Dat vond ik eigenlijk wel een toppunt van democratic Want hoe kun je nu bepalen wat arme mensen nodig hebben als je zelf niet weet wat het is om arm te zijn? We hebben een aantal bijeenkomsten gehad en daar kregen alle aanwezigen ongelooflijk veel energie van en zat mooie ideeen. De visienota werd een kadernota. Hoe het daarmee staat? Ik weet het niet. De nota is controversieel verklaard. Er moet geld voor gevonden worden.”

Pastoor is de wethouder geworden die de gesubsidieerde arbeid in Groningen moest afschaffen. Het leverde in april vorig jaar een van de grootste demonstraties ooit in Groningen op. Organisator Hans Alderkamp stond recht tegenover de plannen van Pastoor. “We zijn elkaar gaan waarderen. Ik heb me de blaren op de tong gepraat om mensen uit te leggen waarom we deden wat we deden. Ik geloof dat we daarin zijn geslaagd en het heeft het 200-banenplan opgeleverd, waarbij gesubsidieerde banen werden omgezet in reguliere. Een aantal banen is geregeld. Hoever het precies is. Dat weet ik niet.” Pastoor kwam samen met collega’s ook met het idee van ’350 cv’s’. Die cv’s leverde ze in bij bedrijven die klaagden over onvervulbare vacatures. In een koffertje. De cv’s kwamen uit de kaartenbakken van de sociale dienst. “Weet je, je kunt een manifestatie bezoeken waarbij iedereen de problemen benoemt en vervolgens weer naar huis gaat. Maar dat werkt niet. Daarom heb ik samen met collega-wethouders in de provincie geprobeerd bedrijven en opleidingscentra bij elkaar te brengen en iets te doen aan jeugdwerkloosheid en onvervulbare vacatures. Daar ben ik trots op.” Elly Pastoor is inmiddels alweer bezig met andere werkzaamheden. En kijkt om zich heen naar werk. Een veel mooiere baan dan wethouder? Lastig, weet ze. “Je wilt iets doen voor mensen en als wethouder kun je dat ook. Het is ongelooflijk dankbaar om te zien dat je werk effect heeft voor mensen.” Ik heb wel eens gedacht dat ik alleen gevoelige dossiers had a Elly Pastoor: “Je wilt iets doen voor mensen.”

Dit artikel is geschreven door Richold Brandsma en verschenen in het Dagblad van het Noorden.