.

ABNAMRO Duurzame groei

9 januari 2013

Duurzame groei is een belangrijke pijler van de bedrijfsstrategie van ABN AMRO. Joop Wijn, Lid van de raad van bestuur van ABN AMRO, heeft meerdere verhalen van klanten en experts samengebracht in een boekje, Duurzame groei.

Op bladzijde 22 en 23 ligt Eric Zwaart, sectorbankier ABN AMRO, de samenwerking met GreenFox toe.

“ABN AMRO Public Banking wil haar klanten nog beter ondersteunen bij de uitdagingen die onze maatschappij momenteel kent. Het door GreenFox geleverde product is hier een mooi voorbeeld van. Het is ontstaan uit een co-creatie tussen Greenfox en ABN AMRO en levert een zogenaamde win-win-winsituatie op: voor de klant, de maatschappij én de bank.

GreenFox maakt bestaande verlichting in panden in samenwerking met lokale sociale werkplaatsen energiezuiniger. Medewerkers in deze sociale werkplaatsen bouwen bestaande armaturen en lichtbakken om naar de laatste technische standaard. Het resultaat is dat er gemiddeld veertig procent energie wordt bespaard op verlichting. Vanuit Public Banking wordt de financiering van de investering verzorgd, de terugbetaling gebeurt uit een gereserveerd deel van de gegarandeerde energiebesparing. Goed voor het milieu, de portemonnee en de maatschappij. Financiële instellingen kunnen klanten behulpzaam zijn bij de transitie van inspanningsgericht naar prestatiegericht handelen. Dit betekent een andere manier van denken. De bank moet de rol van partner gaan vervullen, niet die van leverancier. Zo sluit je beter aan op maatschappelijke behoeften. Een ander belangrijk punt voor de bank is de kerntakendiscussie: wat doen we, waarom doen we het en hoe doen we dat goed? Als speler in de economische keten moeten we onszelf dit kritisch afvragen. Het gaat niet om ons eigen belang. Keteninnovatie is het sleutelwoord in duurzaamheid.”