.

ABN AMRO nieuwe partner EU GreenLight

21 november 2012

ABN AMRO is officieel partner geworden van het programma EU-GreenLight voor duurzame verlichting. De bank heeft zich hiermee gecommitteerd om in haar gebouwen systematisch de verlichting energie-efficiënter te maken. Op 21 november 2012 werd de EU GreenLight partnerplaquette door Rob Boerée, directeur Energie en Klimaat van Agentschap NL, uitgereikt aan Karin Kersten, directeur Facilitair Management van de ABN AMRO.

Actieve partner

ABN AMRO heeft een groot aantal kantoren in Nederland. Energiebesparing wordt op alle gebieden breed gedragen. Dit komt ondermeer tot uiting in haar deelname aan de meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3). Daarbij komt verlichting vanzelfsprekend ook aan de orde. De aanleiding om partner te willen worden was een groot renovatieproject van het ABN AMRO kantoor in Dordrecht. In dit kantoor werd door de renovatie een energiebesparing op fluorescentie (‘TL’) verlichting gerealiseerd van 48%. Door het partnerschap aan te gaan, laat ABN AMRO zien deze verduurzaming breed te willen implementeren.

Ombouw

De ombouw waarbij bijna 700 T8 armaturen geschikt zijn gemaakt voor energiezuinige hoogfrequente T5- verlichting is door Greenfox BV gerealiseerd, een Nederlandse ‘endorser’ van het EU GreenLight programma. ABN AMRO wil de Greenfoxmethode verder uitrollen in haar gebouwenbestand. Bij deze methode worden bestaande armaturen omgebouwd naar energiezuinige armaturen met energiezuinige lampen en nieuwe elektronica met 5 jaar garantie. Waar het zinvol is, wordt ook de nieuwste energie-efficiënte led-verlichting aangebracht zoals in het Amsterdamse hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan. De bank levert hiermee een substantiële bijdrage aan de implementatie van de meerjarenafspraken tussen de overheid en de sector financiële instellingen.

Diverse opdrachtgevers

Deurloo hoopt dat deze pilot tot meer werk leidt in Nijmegen en omgeving. ‘Zo kunnen we continuïteit voor de medewerkers van Breed garanderen.’ GreenFox werkt voor individuele opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en de overheid, zoals de basisscholen van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs, het Haagse Gemeentemuseum, ING Real Estate, Diergaarde Blijdorp en Numico. Maar ook voor gemeenten als Rotterdam, en Utrecht die GreenFox nog recent beloonde met een prijs van 20.000 euro voor het beste werkgelegenheidsproject in de regio. Het zijn vooral de gemeenten waarop Deurloo momenteel extra focust, omdat deze, met al die (semi)overheidsgebouwen binnen de gemeentegrenzen, veel werk kunnen betekenen.

Meer weten over EU GreenLight?

Uitgebreide informatie over EU GreenLight, de Nederlandse partners en endorsers vindt u op EU GreenLight en www.nsvv.nl/organisatie.