.

MVGM Vastgoedmanagement verduurzaamt bestaande bouw en ‘SROI’

10 februari 2011

Logo MVMG

MVGM Vastgoedmanagement is de grootste vastgoedbeheerder van Nederland en draagt actief zorg voor het commercieel, technisch, facilitair en administratief management van kantoren, winkelcentra, woningen en Verenigingen van Eigenaars.

Onlangs heeft MVGM Vastgoedmanagement besloten het hoofdkantoor aan De Bruyn Kopsstraat in Rijswijk te verduurzamen door de bestaande TL-verlichting om te bouwen naar energiezuinige T5 TL-verlichting. Het verduurzamen van bestaande bouw is een actueel onderwerp in vastgoedland in deze periode van kostenbesparingen door energiebesparen, hergebruik van materialen en CO2-reductie. Bij renovatie kan ook aandacht gegeven worden aan de huidige gebruikerswensen en hierdoor leegstand worden voorkomen. Het energiezuinig maken van bestaande verlichting levert een bijdrage aan het verduurzamen van bestaande bouw.

De keuze voor energiezuinige verlichting sluit aan bij de visie van MVGM Vastgoedmanagement. Hierin ligt het accent ligt op flexibiliteit, aanpassingsvermogen, duurzaamheid en integriteit.

Met het leerwerkbedrijf waarmee MVGM Vastgoedmanagement al eerder de nodige projecten in Rijswijk en omstreken heeft uitgevoerd en GreenFox, dat gespecialiseerd is in het energiezuinig maken van bestaande verlichting, zijn de afgelopen maand 3 verdiepingen omgebouwd naar T5 TL-verlichting. Op jaarbasis reduceert MVGM Vastgoedmanagement hierdoor maar liefst 62 ton CO2-reductie! Met de ombouw van de bestaande verlichting is niet alleen geïnvesteerd in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen maar ook in ‘Social Return on Investment‘. Het ombouwen van bestaande armaturen gebeurt door GreenFox in samenwerking met sociale werkplaatsen en leerwerkbedrijven, zo blijven de productiekosten laag en worden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betrokken. Social Return betekent ‘winst’ voor samenleving en inwoners. Werk zorgt ervoor dat mensen betrokken blijven bij de samenleving en dat ze de regie hebben over hun eigen leven. Social Return on Investment sluit aan bij re-integratie doelstellingen van lokale overheden en nationale overheid; de kortste weg naar werk. Werkzoekenden combineren een vakopleiding en/of werkervaring met een arbeidplaats en maken zo een grotere kans op een reguliere baan.

Annemarie van MVMG