.

Budgetneutraal

Zonder investering direct energie & kosten besparen

Hoe werkt het?

U vindt de GreenFox methodiek om geld te besparen en energie en CO2 te reduceren interessant, maar heeft geen budget om deze maatregel direct uit te voeren. GreenFox levert u, in samenwerking met ABN AMRO, de mogelijkheid de gewenste besparing toch direct te realiseren door de investering voor u te doen. Doordat u energie bespaart kunt u de een deel van de gerealiseerde besparing aanwenden voor het terugbetalen.
Elke maand zal er een gedeelte van de gerealiseerde energiebesparing worden gebruikt als aflossing. Per saldo bespaart u dus direct en is de investering betaald uit de gerealiseerde energiebesparing. 

De praktijk

GreenFox zal (kosteloos) een inventarisatie doen van uw huidige verlichting. Op basis daarvan zal er een budgetneutraal voorstel worden gedaan. In ons voorstel zijn uw huidige verbruik, CO2 uitstoot en kosten opgenomen en afgezet tegen uw toekomstige verbruik, CO2 uitstoot en kosten. Afhankelijk van de looptijd, tussen de 2 en 5 jaar, realiseert u een netto besparing die direct elke maand aan u ten goede komt.

Resultaat

In de onderstaande tabel staat een voorbeeld berekening van een kantoorpand met meer dan 1.100 armaturen. Zoals u ziet is de jaarlijkse besparing vanaf oplevering direct ca € 13.000, en dat zonder investering, dus geheel budgetneutraal.

Na het vierde jaar komt de volledige besparing, van €29.623,68, ten goede aan u.

    Besparing Te voldoen Resultaat
 Jaar 1 € 29.623,68 € 16.632,00 € 12.991,68
 Jaar 2 € 29.623,68 € 16.632,00 € 12.991,68
 Jaar 3 € 29.623,68 € 16.632,00 € 12.991,68
 Jaar 4 € 29.623,68 € 16.632,00 € 12.991,68
 Jaar 5 € 29.623,68 € 0,00 € 29.623,68
 Geprognosticeerd resultaat over 5 jaar € 81.590,40
       Eventuele EIA € 6.829,10
     Besparing incl. EIA € 88.419,00

De budgetneutrale propositie is altijd onder voorbehoud van financiering en is niet van toepassing op kleine objecten.

Benieuwd wat u kunt besparen?
Gratis verlichtingsscan aanvragen »

Naar de homepage Bel 070 – 82 00 521