.

Scholen

Met energiezuinige verlichting kosten besparen in scholen

In een gemiddelde school is ongeveer €2.500 per 1.000 m2 per jaar te besparen door de bestaande verlichting te verduurzamen.

De investering is gemiddeld in 3,5 jaar terugverdiend en is mogelijk zonder investering. Een deel van de energiebesparing zal worden gebruikt als aflossing. Een vrijblijvende inventarisatie kan u een exact beeld geven van de mogelijkheden. Aan deze inventarisatie zijn geen kosten verbonden.

Voorbeeld
Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs(WSKO). Vier scholen, Kennedy, Nieuwe Weg, Speelleerhorst en Startblok.
Jaarlijkse besparing: €15.000
Terugverdientijd: 4 jaar
Uitvoer: Per school ongeveer 1 a 2 weken tijdens lestijden zonder overlast
Investering: € 0,00 Een deel van de energiebesparing dient als aflossing
Benieuwd wat uw school kan besparen?
Gratis verlichtingsscan aanvragen »

 

Persbericht – Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)

Introductie
GreenFox heeft een methode ontwikkeld waarbij de huidige verlichtingsarmaturen worden aangepast zodat ze geschikt zijn voor energiezuinige T5 lampen. Het huidige armatuur wordt gerenoveerd waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt word van de bestaande materialen om de hoeveelheid afval te minimaliseren. Deze werkwijze is gemiddeld een derde van de prijs t.o.v. nieuwe verlichting. GreenFox maakt uitsluitend gebruik van elektronica en lampen van een A-merk leverancier. ‘De WSKO wilde haar schoolgebouwen verduurzamen en daarbij kosten, energiegebruik en CO2-uitstoot verminderen, maar beschikte daartoe over beperkt financiële middelen.’

Aanpak
GreenFox heeft een complete (kosteloze) inventarisatie gemaakt van de huidige verlichting van alle vier de gebouwen. Op basis daarvan is er een voorstel gedaan zonder inves- tering. In het GreenFox voorstel zijn het huidige verbruik, CO2 uitstoot en kosten opgenomen en afgezet tegen het toekomstige verbruik, CO2 uitstoot en kosten na renovatie van de huidige verlichting volgens de GreenFox-methodiek.

Reflectie Renzo Deurloo
Meest opvallende aspecten van het project
De korte contractperiode. De Esco duurt slechts 4 jaar en er is een netto resultaat van 6.715 Euro, bruto 14.630 Euro. Daarnaast hebben de scholen geen hinder onder vonden van de werkzaamheden.

Welke aspecten afsluiten van het ESCo-contract vielen mee?
Het enthousiasme en medewerking van de besturen van de scholen. Daarnaast waren de lijnen met de verantwoordelijke kort en pragmatisch.

Op welke aspecten van het project bent u trots?
De medewerkers van sociale werkvoorziening Haeghe Groep en de snelheid van de werkzaamheden. In gemiddeld 1 week was een school geheel voorzien van energiezuinige verlichting. Met name vanwege de korte lijnen binnen WSKO zijn er geen tegenvallers geweest.

Welke tips heeft u voor collega’s die overwegen een ESCo in de arm te nemen?
Laat u goed voorlichten en begin met het laaghangende fruit. Een product-ESCo stelt u in staat om ervaring op te doen met deze manier van energie besparen. Kijk naar vergelijkbare scholen of bedrijven.

Gratis verlichtingsscan aanvragen

Overige referenties

Logo_WSKO_001_kleur-klein1a   naambordbbschool2-ok header-object logo-librijn Unknown melanchthonnassauschool koc

Naar de homepage Bel 070 – 82 00 521